ƏNVƏR MƏMMƏDXANLININ “BABƏK” ƏSƏRİNDƏ TARİXİ GERÇƏKLİK VƏ YAZIÇI TƏXƏYYÜLÜ
Natavan MUSTAFAYEVA
Açar sözlər: tarixi həqiqət, yazıçı təxəyyülü, orijinala uyğunluq, bədii qəhrəman, sənətkarlıq