ƏLAQƏ

Redaksiyanın ünvanı:

AZ1001, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., İstiqlaliyyət küç., 53
Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi
“Risalə” elmi araşdırmalar jurnalının redaksiyası. 

 

Məsul redaktor: 

Xidməti tel.: (+994 12) 492 38 27
Mobil tel.:  
Elektron poçtu: risale.az@mail.ru ; info@litmuseum.science.az