SALİH İBN ABD ƏL-QUDDUS VƏ BƏŞŞAR İBN BURD ABBASİ İNKVİZİSİYASININ İLK QURBANLARINDAN BİRİ KİMİ
Cəmilə DƏMİROVA
Açar sözlər: zındıqlıq, manixeyçilik, Abbasi cəmiyyəti