AZƏRBAYCAN TÜRKCƏSİNİN TƏŞƏKKÜLÜ (Prof.dr. Cavad Heyətin yaradıcılığı əsasında)
Mailə ALLAHVERDİYEVA
Açar sözlər: Şərq ədəbiyyatı, klassik ədəbiyyat, türk sözlər