HÜSEYN CAVİD VƏ ƏHMƏD CAVADIN QƏZƏLLƏRİNİN OXŞAR XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Ziyafət HÜSEYNOVA
Açar sözlər: qəzəl, vətənpərvərlik, sevgi, türkçülük