VEDİBASARIN İŞĞALI HƏQİQƏTLƏRİ BƏDİİ YARADICILIQDA (MƏMMƏD ORUCUN “QARA GÜZGÜ” TARİXİ ROMANI ƏSASINDA)
Nəzmiyyə Yigitoğlu
Açar sözlər: Erməni-daşnak hücumları, Böyük Vedi kəndi toponimləri, at kultu, “Mudros” sazişi