BİR İTKİNİN HARAYSIZ QALACAQ SÖZÜ
Kəmalə CƏFƏROVA
Açar sözlər: Azərbaycan ədəbiyyatı, sosializm realizmi, Rəsul Rza, Mikayıl Müşfiq, “Qızılgül olmayaydı”