NİZAMİ MUZEYİNİN UNESCO ƏHƏMİYYƏTLİ EKSPONATI
Nailə Ədalət qızı ƏLİYEVA
Açar sözlər: Nizami muzeyi, UNESCO Azərbaycan, gülləbatmaz köynək, Pənahəli xan Cavanşir, Qarabağ mədəniyyəti