TOMAS QOLTSUN “AZƏRBAYCAN GÜNDƏLİYİ” ƏSƏRİNDƏ QARABAĞ MÜNAQİŞƏSİ VƏ QAÇQINLAR PROBLEMİ
İlqar Məcidli
Açar sözlər: Qarabağ münaqişəsi, qaçqın və məcburi köçkünlər, Xocalı, neft, soyqırımı, ermənilər