Qabdulla Tukayın yaradıcılığı xarici tənqidın aynasında
Səbinə Ağayeva

Keçən əsrin görkəmli tatar şairi Q.Tukayın yaradıcılığı böyük maraq kəsb
edir. 8 illik yaradıcılığı boyu sair nəinki yeni tatar ədəbiyyatının əsasını qoymuş, eyni
zamanda digər türkdilli ədəbiyyatların inkişafına təsir göstərmişdir.
Q.Tukayın əsərləri dünyanın bir sıra dillərinə tərcümə olunmuş, onun
barəsində çoxsaylı məqalə və tədqiqatlar yazılmısdır. Hazırkı məqalədə Q.Tukayın
yaradıcılığına həsr olunmuş əcnəbi müəlliflərin tədqiqatları təhlil olunur. Xüsusi
diqqət Q.Tukay yaradıcılığının XX əsrin əvvəllərində, sovet və postsovet dövrlərdə
qəbul olunmasının fərqinə yönəlmişdır.

Açar sözlər: poeziya, azadlıq, tatar xalqı, təsir, ənənə