YOLUN BAŞLANĞICI – NİZAMİ MUZEYİNİN İLK “ƏMRLƏR KİTABI”NDAN GÖRÜNƏN BİRİNCİ İLİ
Rafael HÜSEYNOV
Açar sözlər: Ədəbiyyat muzeyi, “Xəmsə” müəllifi, Nizami yubileyi, Azərbaycan ədəbiyyatının panoramı, Azərbaycan alimləri, əmrlər dəftəri, canlı şahidlər, xatirələr, ictimai-siyasi, mədəni-intellektual mühit