Doç. Dr. Bayram Bürhan oğlu GÜNDOĞDU
Reyhan Miqdad qızı MƏCİDOVA