REDAKSİYA HEYƏTİ

Baş redaktor:

Rafael Hüseynov, akademik 

 

Redaksiya heyəti:

Filologiya elmləri üzrə:

Kamil Allahyarov, filologiya üzrə elmlər doktoru, professor, AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi, Azərbaycan

Xatirə Bəşirli, filologiya üzrə elmlər doktoru, professor, AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi, Azərbaycan

Şəfəq Əlibəyli, filologiya üzrə elmlər doktoru, professor,AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi, Azərbaycan

Aida Qasımova, filologiya üzrə elmlər doktoru, professor, AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi, Azərbaycan

Özgen Felek, filologiya üzrə elmlər doktoru, professor, Yel Universiteti, ABŞ

Mbaye Lo, filologiya üzrə elmlər doktoru, professor, Dyuk Universiteti, ABŞ

Hendrik Boeşoten, filologiya üzrə elmlər doktoru, professor, Maynz Universiteti, Almaniya

Nataliya Çalisova, filologiya üzrə elmlər doktoru, professor, Rusiya Dövlət Humanitar Universiteti, Rusiya Federasiyası

Sənətşünaslıq elmləri üzrə:

 Zemfira Səfərova, akademik, AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu, Azərbaycan

Cəfər Qiyasi, AMEA-nın müxbir üzvü, Azərbaycan

Məryəm Əlizadə, sənətşünaslıq doktoru, professor, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti, Azərbaycan