Klassik Azərbaycan və Şərq ədəbiyyatı həqiqətlərinin bərpası cəhdləri Əkrəm Cəfərin nəşri mümkün olmamış tənqidi araşdırmalarında
Rafael HÜSEYNOV
Açar sözlər: fars və türkdilli ədəbiyyat, Şərq poetikası, əruz elmi, prinsipiallıq, güzəştsizlik, siyasi senzura və redaktor nəzarəti, çap olunmamış tənqidi məqalələr, sistemli baxış, tirajlanmış nöqsanlar