AZƏRBAYCAN LİRİK ŞEİRİNİN İNKİŞAF YOLLARI (XIX əsr Abşeron ədəbi mühiti əsasında)
Aytac ZEYNALOVA
Açar sözlər: Abşeron, ədəbi, lirik, mədəni, janr, məscid, məktəb, meyxana, mətbuat