Universal Onluq Təsnifatı (UOT)
ISSN 2522-4808 (print)
CARİ BURAXILIŞ